Diensten

Wij onderscheiden de volgende productcategorieën:

 • Accountancy
 • Fiscale dienstverlening
 • Ondernemersadvies
 • Administratieve dienstverlening
 • Aanpalende diensten
Aangezien wij efficiënt willen werken, hebben wij bepaalde specialisten niet in huis, maar wel in ons netwerk. R&D Accountants en Belastingadviseurs B.V. maakt namelijk onderdeel uit van het ondernemersportaal (www.ondernemersportaal.biz).

Daarnaast bieden wij natuurlijk als modern kantoor ook Internetboekhouden aan.

Additionele diensten

Naast onze core business onderscheiden we een aantal aanpalende vakgebieden die vroeg of laat een keer een belangrijke rol spelen bij u, te weten:

 • Systeembeheer / automatiseringsadvies
 • Advies Personeel & Organisatie
 • Incasso vorderingen
 • Outsourcing (van onderdelen) van de financiële organisatie
 • Juridische begeleiding
 • Financiële planning / Estate planning
 • Detachering
 • Corporate Finance

Neem contact met ons op, we helpen u graag!

Neem contact op!