Additionele diensten
Naast onze core business onderscheiden we een aantal aanpalende vakgebieden die vroeg of laat een keer een belangrijke rol spelen bij u, te weten:

  • Systeembeheer / automatiseringsadvies
  • Advies Personeel & Organisatie
  • Incasso vorderingen
  • Outsourcing (van onderdelen) van de financiële organisatie
  • Detachering
  • Juridische begeleiding
  • Financiële planning / Estate planning
  • Corporate Finance