Accountancy

R&D Accountants en Belastingadviseurs B.V. ondersteunt u op accountancygebied via de volgende diensten:

  • Samenstellen van jaarrekeningen;
  • Beoordelen van jaarrekeningen;
  • Controleren van jaarrekeningen van niet-wettelijke controleplichtige ondernemingen;
  • Samenstellen van deponeringsstukken voor de Kamer van Koophandel, eventueel kunnen wij deze ook voor u digitaal deponeren bij de Kamer van Koophandel;
  • Samenstellen van diverse verklaringen, zoals inbreng, subsidies, verzekerd belang, etc.
Uiteraard wordt de dienstverlening en advisering afgestemd op uw wensen.

Het controleren van jaarrekeningen van wettelijke controleplichtige ondernemingen voeren wij uit in samenwerking met onze partners.